De hoekstenen van onze gemeenschap

Steden zijn onlosmakelijk verbonden met productiviteit. Meer dan 80% van het wereldwijde BBP wordt gegenereerd door en in steden. Wat er vandaag in steden gebeurt, bepaalt onze toekomst.

Reken op de Cloud

De verstedelijking vereist digitalisering De snelle verstedelijking brengt een enorme druk met zich mee op de verouderende infrastructuur van steden. Meer dan 6 miljard mensen verhuizen naar steden en dagen zo de huidige infrastructuur uit. Deze moderne uitdaging brengt echter ook heel wat nieuwe mogelijkheden en innovatie met zich mee die de druk verlichten.


Technologie is nog nooit zo goed geweest Met cloud computing, big data en mobility zijn de mogelijkheden voor steden overweldigend. Een recent onderzoek van de Verenigde Naties toont aan dat IT-toepassingen steden kunnen helpen. Tegen 2030 kunnen nieuwe IT-innovaties voor lokale overheden economische voordelen opleveren ter waarde van maar liefst 10 biljoen euro per jaar.


Digitale transformatie is essentieel om steden en burgers te bemachtigen De transformatie vereist intelligente systemen. Maar wanneer we over intelligente systemen praten, spreken we niet enkel over technologie. Deze systemen vertegenwoordigen de combinatie van technologie, mensen en processen waardoor een transformatie mogelijk wordt. Deze transformatie zal de welvaart, duurzaamheid en economische competitiviteit van de stad bepalen.

Synergics helpt steden en gemeentes om succesvol te zijn tijdens deze digitale transformatie. Van strategie tot beheer begeleiden wij bedrijven om productief, wendbaar en innovatief te zijn dankzij op maat gemaakte Cloud-oplossingen.

Innovatieve oplossingen op maat

Diensten & oplossingen Wij hebben voor lokale overheden specifieke oplossingen ontwikkeld. Aan de hand van onze pragmatische aanpak selecteren, migreren en beheren wij samen de beste Cloud-oplossing in lijn met jouw uitdagingen.

Onze eigen aanpak

Technologie kan een belangrijke onderscheidende factor zijn voor steden en gemeenten. Samen selecteren we op maat van jouw noden de beste oplossing.

Realiseer je visie & versnel jouw resultaat

Implementatie & migratie naar de Cloud

Beheer en continue innovatie

We helpen steden en gemeenten met hun digitalisering.
Contacteer ons voor een oplossing op maat.